นี่คือพื้นที่เมืองใหญ่ 10 แห่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก และวิธีทำให้ราคาย่อมเยามากขึ้นไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็ตาม

หลังจากสงครามการเสนอราคาในช่วงที่มีโรคระบาด ความต้องการ […]