สจล.

สจล. ร่วมเวที Startup Pitch หนุน สตาร์ทอัพไทย สู่เวทีโลก

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้กล่าวว่า สจล.มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคนไทยและมนุษยชาติ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ตอัพ (Startup) เพื่อเปิดโอกาสของความร่วมมือและการลงทุนในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ตลอดจนอะกริเทคในการเกษตร

ไม่เพียงตลาดในประเทศไทย แต่ยังเน้นโอกาสพบปะนักลงทุนในเวทีโลกและตลาดนานาประเทศด้วย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำ 10 สตาร์ตอัพของไทย ไปร่วมงานประชุมสุดยอด เปิดบูทแสดงนวัตกรรม และร่วมเวที Startup Pitch ในงาน AsiaBerlin Summit 2023 ที่นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งสตาร์ตอัพของยุโรป” เพื่อขยายโอกาสสำหรับนวัตกรรมและสินค้าของไทยให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมสตาร์ตอัพและตลาดโลก

ด้าน ​ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า งาน AsiaBerlin Summit 2023 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางนครเบอร์ลิน Rotes Rathaus ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงเบอร์ลิน เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างระบบนิเวศ “สตาร์ตอัพ” ของเอเชียและเบอร์ลิน

โดยธีมในปีนี้คือ “สร้างนวัตกรรมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือ โอกาสทางการค้าระหว่าง 2 ภูมิภาคในการเผชิญกับความท้าทาย และโอกาสในยุคของเรา นวัตกรรมจากสตาร์ตอัพไทยได้รับความสนใจมาก โดยนายไค วากเนอร์ ผู้ว่าการนครเบอร์ลินได้แวะมาชมบูทแสดงของไทยด้วย

ทั้งนี้ในงาน AsiaBerlin Summit 2023 นอกจากจัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด ยังเปิดเวทีการแข่งขัน Startup Pitch ที่จะแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ จากประเทศในเอเชียและเบอร์ลินด้วย โดยกำหนดไว้ 3 หัวข้อ ได้แก่

1. Mobility & Logistics

2. Energy Transition & Green Tech

3. Artificial Intelligence (AI) ซึ่ง Startups จากเยอรมนีและเอเชีย จะมีเวลา 5 นาที ในการเสนอไอเดียและรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกคณะกรรมการตัดสินที่มีชื่อเสียง

สจล.

ทั้งนี้ 10 สตาร์ตอัพไทย ที่ร่วมออกบูทแสดงนวัตกรรมในเวทีโลกครั้งนี้ ได้แก่

1.นวัตกรรมเอ้กอีเอ้ก (Egg E Egg) โดยสตาร์ตอัพ บริษัท คอนโซลูเทค เป็นระบบ AI ตรวจคุณภาพไข่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟักและในกระบวนการฟัก ซึ่งส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมไก่ไข่ ฟาร์มโรงฟัก และไข่ไก่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละกว่า 33,000 ล้านบาท

2.นวัตกรรมมีล็อก (MeLog) โดยสตาร์ตอัพ บริษัท MELOG แอปพลิเคชั่น-แพลตฟอร์มโลจิสติกส์และรถขนส่งครบวงจร ตั้งแต่ช่วยคำนวณต้นทุน-เวลา ค้นหาซัพพลายเชน ติดตามการทำงานของรถ ระบบเตือนความปลอดภัย จนถึงการบำรุงรักษา

3.นวัตกรรม EasyRice ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และระบบ AI ตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยสตาร์ตอัพ บริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี

สจล.หนุนสตาร์ทอัพไทยไปเวทีโลก

4.Botnoi การสื่อสารสตรีมไลน์ระบบเอไอ

5.Dynamic Intelligence ระบบเอไอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6.Eden Agritech นวัตกรรมยืดอายุผัก-ผลไม้ส่งออก

7.Biom จุลินทรีย์ชีวภาพเร่งการเติบโตของพืช

8.Thai Ento Food ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพ

9.Ecorider นวัตกรรมป้องกันและยืดอายุจักรยานให้ยาวนาน

10.ETran ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทซิตี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

​สำหรับความเป็นมาของงาน AsiaBerlin Summit จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 จากการขับเคลื่อนของฝ่ายสภาเบอร์ลิน โดยได้จัดตั้งแพลตฟอร์มที่รวบรวมชุมชนภายในระบบนิเวศของสตาร์ตอัพ จากทั่วเอเชียและเบอร์ลิน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุน สตาร์ตอัพ และองค์กรต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรม AsiaBerlin ทุกเดือน และคณะผู้แทนเดินทางไปเบอร์ลินและเอเชียตลอดทั้งปี ซึ่งงาน AsiaBerlin Summit 2023 เป็นการประชุมสุดยอดประจำปีของกิจกรรม AsiaBerlin ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ miriamkramer.com

แทงบอล

Releated