นักวิจัย ม.อ. ติดท็อป 9 ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก

นักวิจัย ม.อ. ติดท็อป 9 ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ

โดยสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม ซึ่งได้มุ่งส่งเสริมคณะอาจารย์ และบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวอีกว่า ล่าสุด ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015-2020

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เป็นนักวิจัยของประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยคุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีผลงานการวิจัยอื่นๆ เป็นจำนวนมากเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

โดยมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ, รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

นักวิจัย ม.อ. ติดท็อป 9 ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก

ด้าน ศ.ดร.สุทธวัฒน์ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยที่ติดอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน

ในฐานะเป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานภายใต้สังกัด International Center of Excellence in Seafood Science and Innovation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ภายใต้หน่วยงานวิจัยด้านอาหารทะเล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นงานวิจัยคุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ

“เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่มาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ miriamkramer.com

แทงบอล

Releated